Technické dotazy

Mám notebook ASUS. Je pomalý a hodně se hřeje. Můžete mi s tím prosím pomoci ? (tazatel : Marek K. - Litoměřice)

Každý počítač produkuje při svém chodu poměrně veliké množství tepla. Hlavními zdroji tepla jsou výkonové komponenty, jako je procesor, grafická karta nebo napájecí zdroj. Pro správný chod počítače je nutné aby teplota těchto komponent nepřesáhla mezní hodnoty. Toto je zajištěno pouze při správné funkci chladícího systému počítače. Nezbytnou podmínkou správné fukce chazení je funkční ventilátor zajišťující správnou cirkulaci vzduchu v počítači a v neposlední řadě zcela volné průduchy pro přívod studeného vzduchu do počítače a zejména pak pro odvod horkého vzduchu z počítače. Tato pravidla platí obecně pro jakýkoliv počítač, stolní i přenosný. 

Dobrý den, syn mi nalil do zapnutého notebooku sklenici šťávy. Poraďte co s tím. Počítač nutně potřebuji k mojí práci. (tazatel : Martina K. - Litoměřice)

Bohužel se jedná o situaci, kterou řešíme velice často. Každý případ je však naprosto jiný, jelikož záleží na mnoha okolnostech. Záleží na tom, jaká tekutina se do přístroje dostala, v jakém množství, jaké komponenty byly zasaženy, zda byl přístroj zapnutý či vypnutý, jak dlouhá doba od nehody uplynula. V každém případě je u přístrojů zasažených tekutinou NUTNÉ dodržet tento postup.

  1. Okamžitě přístroj vypněte, odpojte napájecí zdroj a je-li to možné vyjměte akumulátor.
  2. Okamžitě nás kontaktujte, protože přístroj musí co nejdříve do servisu. 

Úspěšnost záchrany vytopeného počítače, ale i mobilu nebo tabletu je významně závislá na délce doby za jakou se přístroj dostane do odborného servisu. Důvodem jsou chemické procesy, které začnou uvnitř přístroje zasaženého tekutinou probíhat. Velká část vnitřních komponent je z mědi, která při styku s vodou vytváří vodivou oxidační vrstvu, která pak zkratuje elektrické obvody. Některé nápoje (např.Cola) obsahují navíc různé kyseliny, které k oxidačním procesům přidají ještě rozleptání klíčových komponentů přístroje. Přístroje zasažené tekutinou mají mezi našimi opravami status urgentní opravy, protože často jde doslova o minuty. Náš technik přístroj okamžitě rozebere a zasažené komponenty očistí v neutralizační lázni. Následně jsou očištěné díly pečlivě vysušeny a podrobeny hloubkové mikroskopové diagnostice, při které jsou nalezeny i sebemenší stopy oxidace, která nebyla odstraněna neutralizační lázní. Tyto jsou následně dočištěny neutralizačním roztokem. Přístroj je následně zkompletován a otestován.

Důrazné varování :  Veškeré takzvané babské rady typu : Foukejte na přístroj fénem nebo položte ho na noc na topení, jsou zpravidla jen cestou k tomu, jak vytopený přístroj definitivně zničit. Velice často totiž nastane situace, kdy je touto domácí opravou sice odstraněna část tekutiny na krajích přístroje, uvnitř však začne proces oxidace. Následně začne přístroj vysazovat, zasekávat se, zobrazovat nebo psát nesmysly. Když pak zákazník nakonec po několika dnech od nehody konečně dorazí z vysazujícím přístrojem do servisu, často je již na úspěšnou opravu pozdě.

Na našem domácím počítači mi již delší dobu svítí nápis o ukončení podpory Windows XP. Co mám dělat ? (tazatel : Marie S. - Libochovice)

Operační systém Windows XP byl vydán v roce 2001. V průběhu následujících let byl mnohokrát inovován a opravován prostřednictvím aktualizací šířených službou Windows Update. Znamená to, že do systému byly jednak přidávány nové funkce ale také byly opravovány jeho chyby. Jako každý složitý software, obsahoval Windows XP zejména v počátcích mnohé fukční chyby, které často způsobovaly zaseknutí nebo pád systému. Většinu těchto funkčních chyb se postupem času podařilo výrobci odstranit. Bohužel spolu s masivním nástupem internetu docházelo spolu s objevováním funkčních chyb systému také k objevování mnoha bezpečnostních chyb Widows XP. Také tyto bezpečnostní chyby byly pravidelně odstraňovány. V případě, že by tyto chyby opravovány nebyly, znamenal by takto nezabezpečený počítač pro svého majitele významné bezpečnostní riziko. Mohlo by snadno dojít k zavirování počítače, zkopírování dokumentů majitele počítače do počítače útočníka nebo například ke smazání důležitých dat. Jestliže v případě funkčních chyb došlo postupem času k odstranění většiny z nich, u bezpečnostních chyb se jedná v podstatě o nekonečný příběh kdy je nějaká bezpečnostní chyba objevena a následně je opravena. Tato situace trvala do 8.dubna 2014. Tímto datem bylo ze strany firmy Microsoft ukončeno vydávání bezpečnostních oprav. To v praxi znamená, že počínaje tímto datem jsou sice bezpečnostní chyby Windows XP objevovány ale již nejsou opravovány. Logicky pak počet těchto bezpečnostních chyb roste s časem, který uplynul od data 8.dubna 2014. K dnešnímu dni je tak známo mnoho bezpečnostních chyb, které více či méně ohrožují bezpečnost dat uživatele systému Windows XP. Počet těchto chyb bude navíc logicky postupem času růst. Co to tedy znamená pro uživatele ?¨

  • V případě, že váš počítač není připojen na internet, nemusíte se bezpečnostních chyb obávat. Postačí zabezpečit počítač vhodným antivirovým programem. 
  • V případě, že váš počítač je připojen na internet, důkladně zvažte možná rizika ztráty nebo odcizení vašich soukromých dat.
  • V případě, že váš počítač je připojen na internet a používáte internetové bankovnictví, vystavujete se velkému riziku, že bude váš bankovní účet vykraden. Nespoléhejte ani na zabezpeční heslem ani na jiné zabezpečení např. sms. V případě že případný útočník získá přístup k vašemu počítači prostřednictvím některé z neopravených bezpečnostních děr Windows XP, není pro něho žádným problémem obejít jak heslo k bankovnímu účtu tak i jiné jeho zabezpečení.
  • Z výše uvedených důvodů již některé banky neumožňují spuštění svého internetového bankovnictví na počítači s Windows XP.

Výše uvedené však v žádném případě neznamená, že váš počítač budete muset nahradit jiným. V mnoha případech postačí přeinstalace na některý z novějších operačních systémů. Získáte tak nejen bezpečný systém, ale také spoustu nových funkcí usnadňujících práci s počítačem. Nemusíte se přitom obávat, že nebudete umět nový systém používat - základní ovládání, na které jste zvyklí bude i nadále zachováno. Pro přesné informace k přechoidu na nový system Windows kontaktujte naše techniky

 

 

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode